Obvestila

4.10.2001 SI0021109226 BSGR
4.10.2001 SI0021103013 SKBB

Pripojitev družbe SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d. k družbi SKB BANKA D.D.

Dne 04.10.2001 bomo v centralnem registru KDD izvršili pripojitev družbe SOCIETE GENERALE LJUBLJANA d.d. (prevzeta družba) k družbi SKB BANKA d.d. (prevzemna družba).

Pripojitev v centralnem registru KDD d.d. se izvrši z vpisom delnic prevzemne družbe, ki se v centralnem registru vodijo z oznako SKBB, na račune vrednostnih papirjev oseb, ki so na dan 03.10.2001 imetniki delnic prevzete družbe (BSG, BSGR). Delnice se vpiše v skladu z menjalnim razmerjem:

  • za 1 delnico prevzete družbe (BSG, BSGR) imetnik prejme 8,63 delnic prevzemne družbe (SKBB). Presežek nad celim številom delnic SKBB, se izplača v denarju, pri čemer se upošteva vrednost 1 delnice prevzemne družbe v višini 4.097,99 SIT.

Zaradi zamenjave se izbrišejo vse delnice prevzete družbe.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana