Obvestila

12.1.2000 SI0031100223 PGGG
12.1.2000 SI0031100629 LOKG
12.1.2000 SI0031100850 GTSG
12.1.2000 SI0031105545 SPBG

Pripojitvi družb Grosist Gorica d.d. k Mercator Goriška d.d. in Špecerija Bled k Mercator Gorenjska d.d.

Danes 12.1.2000 bomo v centralnem registru KDD izvršili pripojitvi družb:

  • Grosist Gorica d.d. (PGG) k Mercator Goriška d.d. (GTS) in
  • Špecerija Bled d.d. (SPB) k Mercator Gorenjska d.d. (LOK).

Pripojitev se izvrši z vpisom delnic prevzemne družbe na registrske račune delničarjev prevzete družbe (v skladu z menjalnim razmerjem, ki ga navajamo spodaj) ter izbrisom delnic prevzete družbe.

Grosist Gorica d.d. k Mercator Goriška d.d.

V skladu s pogodbo o pripojitvi družb in nalogom KDD d.d. se izroči delnice prevzemne družbe tistim delničarjem prevzete družbe, ki niso podali izjave, da namesto delnic prevzemne družbe prejmejo denarno nadomestilo. Za 1 delnico prevzete družbe – PGGG imetnik prejme 1,0453 delnice prevzemne družbe – GTSG. Če delničar prevzete družbe ne razpolaga z zadostnim številom delnic, da bi prejel celotno izplačilo v delnicah, se izplača razlika v denarju pri čemer se upošteva vrednost 1 delnice PGGG v višini 1.999,00 SIT.

Špecerija veletrgovina Bled d.d. k Mercator Gorenjska d.d.

V skladu s pogodbo o pripojitvi družb in nalogom KDD d.d. se izroči delnice prevzemne družbe delničarjem prevzete družbe v razmerju za 1 delnico SPBG - 2 delnici LOKG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana