Obvestila

21.2.2000 SI0031107459 IHPG
21.2.2000 SI0031108671 IRBG

Pripojitev družbe Inles trgovina d.d. k družbi Inles d.d.

V ponedeljek 24.1.2000 bomo v centralnem registru KDD izvršili pripojitvev Inles trgovina d.d. k družbi Inles proizvodnja, trženje in inženiring d.d.

Pripojitev se izvrši z vpisom novo izdanih nematerializiranih delnic prevzemne družbe z oznako IHPG1 na registrske račune delničarjev prevzete družbe v skladu z menjalnim razmerjem, ter izbrisom delnic prevzete družbe.

V skladu s pogodbo o pripojitvi družb in nalogom KDD d.d. se vpiše delnice prevzemne družbe delničarjem prevzete družbe in sicer: za 1 delnico prevzete družbe (IRBG) imetnik prejme 1,36 delnice IHPG1. Razlika do polne delnice se izplača v denarju, pri čemer se upošteva vrednost 1 delnice prevzemne družbe v višini 4.965,00 SIT.

Delnice IHPG1 so navadne, imenske, prosto prenosljive, istega razreda kot že izdane delnice družbe Inles d.d. Po pridobitvi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev za prvo javno prodajo oziroma za organizirano trgovanje, se oznaka IHPG1 spremeni v IHPG.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.