Obvestila

10.10.2000 SI0031101742 LPSG

Izbris delnic družbe LIP POHIŠTVO D.D.

Iz sistema centralnega registra KDD se dne 10.10.2000 izbriše 396.172 navadnih imenskih delnic, ki jih je izdala družba LIP POHIŠTVO, Predelava lesa in trgovina d.d. (oznaka LPSG).

Izbris delnic iz registra KDD je v skladu s 80. členom Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

Okrožno sodišče v Celju je dne 8.9.2000 v stečajnem postopku nad izdajateljem št. St 25/97 izdalo sklep o zaključku le tega in po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris izdajatelja iz sodnega registra.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana