Obvestila

8.12.2000 SI0031100629 LOKG
8.12.2000 SI0031108028 RCJG

Pripojitev družbe TP ROŽCA D.D. k družbi MERCATOR GORENJSKA D.D.

Obvestilo št. 8.12.2000

Dne, 18.12.2000 bomo v centralnem registru KDD izvršili pripojitvev družbe TP Rožca d.d. k družbi Mercator Gorenjska d.d.

Pripojitev v centralnem registru KDD d.d. se izvrši z vpisom delnic prevzemne družbe na račune delničarjev prevzete družbe v skladu s spodaj navedenim menjalnim razmerjem, ter izbrisom delnic prevzete družbe.

  • za 1 delnico prevzete družbe (RCJG) imetnik prejme 2 delnic1 prevzemne družbe (LOKG).

Isti dan bomo prenesli vrednostne papirje v lasti prevzete družbe na račun prevzemne družbe.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana