Obvestila

22.1.1999 SI0031100629 LOKG

Ponudba za odkup

Delniška družba Živila Kranj d.d. je objavila ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe Loka, trgovsko podjetje d.d., Škofja Loka na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 22.1.1999.

Ponudba se nanaša na delnice družbe Loka, trgovsko podjetje d.d., oznaka v informacijskem sistemu je LOKG. Ponudnik za plačilo ponuja nadomestne vrednostne papirje - obveznice serije A oziroma serije, ki jih bo na novo izdal zaradi prevzema. Podrobni pogoji so navedeni v prospektu za odkup.

Rok za sprejem ponudbe za odkup začne teči z dnem 25.1.1999 in se zaključi 22.2.1999.

Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 503, šifra ponudbe 1.

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu KDD – AC, borzno posredniški hiši d.d. Ljubljana (G3) tudi “print Screen” osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup. Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Navodila za uporabo informacijskega sistema so nespremenjena, prejeli ste jih v juliju 1998.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana