Obvestila

15.2.1999 SI0031100629 LOKG

Ponudba za odkup

Delniška družba Poslovni sistem Mercator d.d. je objavila ponudbo in prospekt za odkup delnic družbe LOKA, trgovsko podjetje d.d., Škofja Loka na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 11.02.1999. Ponudba predstavlja konkurenčno ponudbo po 51. Členu Zakona o prevzemih na ponudbo za odkup, ki jo je 23.1.99 ponudila družba Živila Kranj d.d.

Ponudba se nanaša na delnice družbe LOKA, trgovsko podjetje d.d. Ponudnik ponuja 2.500 SIT za plačilo 1 navadne imenske delnice z oznako LOKG. Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Rok za sprejem ponudbe za odkup začne teči z dnem 15.2.99 in se zaključi z dnem 15.3.1999.
  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 503, šifra ponudbe 3
  • Pooblaščeni član je P7 – Publikum, borzno posredovanje d.d.

Prosimo vas, da ob drugi obvezni dokumentaciji predložite pooblaščenemu članu tudi “print Screen” osnovnega zaslona računa vrednostnih papirjev imetnika, ki je sprejel ponudbo za odkup. Ob transakciji, ki jo prejme pooblaščeni član v potrditev se izpiše le številka računa imetnika in ime, ne pa tudi matična številka ter naslov imetnika vrednostnih papirjev. Podatka sta pomembna za identifikacijo.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana