Obvestila

23.2.1999 SI0031100629 LOKG

Ponudba za odkup

Delniška družba Živila Kranj d.d. je objavila spremembo ponudbe za odkup delnic družbe Loka, trgovsko podjetje d.d., Škofja Loka na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 22.1.1999 (prejšnja ponudba za odkup – obvestilo članom št.10, z dne 22.1.99)

Družba Živila Kranj d.d. ponuja v spremenjeni ponudbi ugodnejše razmerje in sicer lahko imetnik delnice, ki je predmet ponudbe za odkup (LOKG) eno delnico zamenja za 1,075 obveznice serije A ali B. Imetnikom delnic, ki ne razpolagajo z ustreznim številom delnic, da bi lahko sprejeli celotno ponujeno ceno v nadomestnih vrednostnih papirjih bo ponudnik izplačal razliko cene v denarju. Cena za posamezno delnico bo 2.580,00 SIT.

Spremenjena ponudba družbe Živila Kranj d.d. za odkup delnic družbe Loka trgovsko podjetje d.d. velja do vključno 22.3.1999. S tem se do tega dne podaljša tudi rok za sprejem konkurenčne ponudbe družbe Poslovni sistem Mercator d.d. za odkup delnic družbe Loka d.d.

Osebe, ki so že sprejele prejšnjo ali konkurenčno ponudbo za odkup so upravičene odstopiti od sklenjene pogodbe in sprejeti novo ponudbo za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 503,
  • Šifra spremenjene ponudbe je 4 – zamenjave za obveznice serije A v razmerju 1,075; oziroma 5 – zamenjava za obveznice serije B v razmerju 1,075.
  • Pooblaščeni član KDD je nespremenjen – AC, borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana (G3)
  • Možnost vnosa nalogov v informacijski sistem KDD za sprejem zgoraj navedene ponudbe za odkup je od jutri, 24.2.1999 dalje, do vključno 22.3.1999.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana