Obvestila

22.3.1999 SI0031100629 LOKG

Ponudba za odkup

Delniška družba Poslovni sistem Mercator d.d. je objavila spremembo ponudbe za odkup delnic družbe Loka, trgovsko podjetje d.d., Škofja Loka na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev z dne 11.2.1999 (obvestilo članom št.17)

  • Poslovni sistem Mercator d.d. v spremenjeni ponudbi ponuja 2.770 SIT za plačilo 1 navadne imenske delnice z oznako LOKG. Spremenjena ponudba za odkup velja do vključno 5.4.1999. Do tega dne se podaljša tudi rok za sprejem ponudb družbe Živila Kranj d.d.
  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD je 503, šifra spremenjene ponudbe 8
  • Pooblaščeni član KDD je nespremenjen – Publikum, borzno posredovanje d.d. (P7)
  • Možnost vnosa nalogov v informacijski sistem KDD za sprejem zgoraj navedene ponudbe za odkup je od jutri – 23.3.1999 dalje.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana