Obvestila

13.10.1999 SI0031103573 DILG
13.10.1999 SI0031104787 EMRG
13.10.1999 SI0031103748 GDRG
13.10.1999 SI0031107459 IHPG
13.10.1999 SI0031103474 IMMG
13.10.1999 SI0031107509 LJLG
13.10.1999 SI0031104126 NGPG
13.10.1999 SI0031103581 NTUG
13.10.1999 SI0031107210 PZSG
13.10.1999 SI0031105545 SPBG
13.10.1999 SI0031105511 VHLG

Zamenjave oznak delnic

Oktobra 1999 potečeta dve leti od vpisa lastninskega preoblikovanja spodaj navednih delniških družb, ki so sprejete v centralni register KDD, v sodni register. S tem prenehajo oziroma se spremenijo omejitve prenosljivosti delnic, ki izhajajo iz postopka interne razdelitve.

DELNIŠKA DRUŽBA KODA VPIS V SODNI REGISTER

 • NTU d.d., Slovenj Gradec NTU 06.10.1997
 • IMP montaža Maribor d.d. IMM 07.10.1997
 • Dinos holding d.d. DIL 16.10.1997
 • Hidrotehnik d.d. Ljubljana VHL 16.10.1997
 • Emona Merkur d.d. Ljubljana EMR 20.10.1997
 • Špecerija Bled d.d. SPB 21.10.1997
 • Inles d.d. IHP 21.10.1997
 • Potrošnja d.d. PZS 21.10.1997
 • Hotel GRAJSKI DVOR Radovljica d.d. GDR 22.10.1997
 • Nizke gradnje d.d. Ptuj NGP 24.10.1997
 • Ljutomerčan Ljutomer d.d. LJL 29.10.1997

Zamenjavo oznak bomo izvršili konec dneva poslovanja na prvi delovni dan, ko prenehajo omejitve prenosljivosti, na poslovanje z vrednostnimi papirji pa bo sprememba vplivala naslednji delovni dan. Spremenile se bodo oznake delnic B v G in D v C, oziroma D v G če je postopek notranjega odkupa v delniški družbi že zaključen.

Zamenjavo oznak delnic NTUB v NTUG in IMMB, IMMD v IMMG bomo izvršili danes, 13.10.1999, konec dneva poslovanja.
Ker posredovani in še neizvršeni prenosi delnic, ki se bodo zamenjale ovirajo zamenjavo, vas prosimo, da pravočasno preverite, če so vsi vaši vnešeni nalogi potrjeni.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.