Obvestila

4.11.2008 SI0032102863 DPR1
4.11.2008 SI0031100637 TCRG

Prevzemna ponudba za delnice družbe TERME ČATEŽ d.d.

Obvestilo št. 421/2008

Prevzemnika DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, in DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, sta objavila prevzemno ponudbo (Dnevnik, 4. 11. 2008) in prospekt za odkup delnic družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, Čatež ob Savi, Topliška cesta 35, 8250 Brežice, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 171/197/AG-08-(572) z dne 15. 10. 2008.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 4. 11. 2008 do vključno 29. 12. 2008 do 12.00 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06).

Ponudba se nanaša na delnice družbe TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, oznaka v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je TCRG. Prevzemnika za eno delnico ciljne družbe z oznako TCRG ponujata 30 novo izdanih obveznic družbe Delo Prodaja, d.d., z oznako DPR1, kot nove nadomestne vrednostne papirje.

Vse pogodbe, sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe, so sklenjene pod naslednjima razveznima pogojema:

  • družba Delo Prodaja, d.d., v roku iz prvega odstavka 58. člena ZPre-1 ne izda popolnega naloga za izdajo novih nadomestnih vrednostnih papirjev, ali
  • uprava družbe Delo Prodaja, d.d., do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe ne sprejme ustreznega sklepa o izdaji novih nadomestnih vrednostnih papirjev. 

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 90, šifra ponudbe 127 in šifra podponudbe 127.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 29. 12. 2008.
  • Pooblaščeni član je M3 – MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d. Ljubljana.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana