Obvestila

7.1.2009 SI0032102863 DPR1
7.1.2009 SI0031100637 TCRG

Izdaja obveznic izdajatelja DELO PRODAJA, d.d. – nadaljnja izdaja

Obvestilo št. 2/2009

Dne 7. 1. 2009 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali dodatno količino 4.462.470 obveznic izdajatelja DELO PRODAJA družba za razširjanje in prodajo časopisov, d.d., ki so v centralnem registru vpisane z oznako DPR1, ISIN kodo SI0032102863, v skupnem nominalnem znesku 44.624.700,00 EUR.

Zaradi izvedbe prevzemnega postopka v zvezi z nadomestno prevzemno ponudbo, ki se je nanašala na delnice vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev z oznako TCRG in ISIN kodo SI0031100637, smo v dobro računov akceptantov, ki so sprejeli prevzemno ponudbo izdajatelja, prenesli obveznice z oznako DPR1, ISIN kodo SI0032102863, tako, da smo v dobro tistega računa posameznega akceptanta, v breme katerega so bile v ta namen prenesene delnice z oznako TCRG, prenesli količino teh obveznic, ki je bila enaka zmnožku:

  • količine delnic, vpisanih v dobro njegovega računa za prevzem in
  • menjalnega razmerja: za vsako delnico z oznako TCRG, 30 obveznic z oznako DPR1

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 4.662.470 obveznic z oznako DPR1.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana