Obvestila

18.2.2009 SI0031114968 IDER
18.2.2009 SI0031114745 SNLR

Izdaja delnic zaradi izvedbe oddelitve, pri kateri sta udeležena izdajatelja: SANOLABOR, D.D. (prenosna družba) in IDEALDOM, d.d. (nova družba)

Obvestilo št. 82/2009

Dne 18. 2. 2009 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis delnic nove družbe z oznako IDER, ISIN koda SI0031114968, CFI koda ESVTFR (v nadaljevanju: delnice z oznako IDER).

Delnice smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

  • vrsta vrednostnega papirja: redne delnice
  • izdajatelj: IDEALDOM, svetovanje, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
  • matična številka: 3431126
  • delnice so imenske
  • delnice so kosovne
  • delnice so omejeno prenosljive: Za prenosljivost delnic na tretje osebe (izven kroga obstoječih delničarjev) je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta družbe.
  • delnice so v celoti vplačane
  • delnice dajejo imetniku glasovalno pravico

Zaradi izvedbe oddelitve smo v dobro računov oseb, ki so bile na dan 17. 2. 2009 (v nadaljevanju: presečni dan) v centralnem registru vpisane kot imetniki delnic prenosne družbe, ki so v centralnem registru vpisane z oznako SNLR, ISIN koda SI0031114745, CFI koda ESVTFR (v nadaljevanju: delnice z oznako SNLR), prenesli delnice nove družbe z oznako IDER, tako da smo v dobro računa posameznega imetnika prenesli eno delnico nove družbe z oznako IDER za vsako delnico prenosne družbe z oznako SNLR, vpisano v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 25.478 delnic z oznako IDER in 25.478 delnic z oznako SNLR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana