Obvestila

29.11.2005 SI0031102427 TMKG

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe Tovarna meril kovine d.d., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

Izbris delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic družbe Tovarna meril kovine d.d., iz centralnega registra vrednostnih papirjev

Dne 29.11.2005 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 39.048 lastnih delnic izdajatelja TOVARNA MERIL KOVINE PROIZVODNJA KOVINSKIH MERIL D.D., v skupni nominalni vrednosti 39.048.000,00 tolarjev (oznaka delnic TMKG, ISIN koda SI 0031102427).Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo skupno 46.288 delnic z oznako TMKG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana