Obvestila

11.6.2009 SI0002500120 SZ50

Izdaja zakladnih menic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA (SZ50)

Obvestilo št. 201/2009

Dne 11. 6. 2009 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali zakladne menice izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, ki smo jim dodelili oznako SZ50 in ISIN kodo SI0002500120 in CFI kodo DYZTXR.

Zakladne menice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

  • vrsta vrednostnega papirja: šestmesečna zakladna menica
  • izdajatelj: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana
  • matična številka: 5854814
  • zakladne menice so imenske
  • nominalni znesek, na katerega se glasi zakladna menica: 1.000,00 EUR
  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 14.200.000,00 EUR

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo skupno 14.200 zakladnih menic z oznako SZ50.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana