Obvestila

13.12.2005 SI0021113251 DHLR

Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic izdajatelja D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB D.D.

Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic izdajatelja D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB D.D.

Dne 13. 12. 2005 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisali delnice, ki so v centralnem registru vpisane z oznako DHLR, ISIN koda SI 0021113251 v skupni količini in v skupnem nominalnem znesku, ki je bil enak vsoti količin in nominalnih zneskov celih delnic, ki smo jih prenesli v breme računov imetnikov.

Delnice smo prenesli v breme računov oseb, ki so bili na dan 12. 12. 2005 v centralnemu registru vpisani kot imetniki teh delnic tako, da je v dobro računa posameznega imetnika ostala vpisana skupna količina teh delnic, ki je bila enaka zmnožku, zaokroženem na prvo nižje celo število:

 

  • količine delnic vpisanih v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom in
  • menjalnega razmerja: 0,25 delnice za vsako delnico, ki je bila vpisana v dobro računa tega imetnika na presečni dan pred prenosom.

 

Po opravljenem vpisu v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 177.704 delnic z oznako DHLR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana