Obvestila

28.7.2009 SI0031102195 KSGG

Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic izdajatelja KOPA d.d.

Obvestilo št. 240/2009

Dne 28. 7. 2009 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris 7.971 lastnih delnic izdajatelja KOPA računalniški inženiring d.d., ki so v centralnem registru vpisane z oznako KSGG, ISIN koda SI0031102195 in CFI koda ESVUFR.

Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo 22.511 kosovnih delnic z oznako KSGG.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana