Obvestila

30.12.2009 SI0019900107 NBS9
30.12.2009 SI0031100769 DAD
30.12.2009 SI0031200098 PFNP

Izbris vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine

Obvestilo št. 382/2009

Dne 30.12.2009 smo iz evidence vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine, izbrisali:

  • vseh 25 delnic izdajatelja PRIMOFIN d.d. z oznako PFNP, ISIN koda SI0031200098, CFI koda EPNEPB,
  • vseh 79 delnic izdajatelja DADAS d.d. - v stečaju z oznako DAD, ISIN koda SI0031100769, CFI koda ESVUFB in
  • vseh 100 nakupnih bonov izdajatelja BANKA SLOVENIJE z oznako NBS9, ISIN koda SI0019900107, CFI koda RMXXXB

Zakon, ki je klirinškodepotni družbi nalagal obveznost hrambe vrednostnih papirjev, izdanih kot pisne listine (ZTVP, Uradni list RS, št. 6/94), je prenehal veljati 28. 7. 1999.

Zgoraj navedene vrednostne papirje, izdane kot pisne listine, smo vrnili upravičenim osebam oziroma so se upravičene osebe njihovemu prevzemu odpovedale in klirinškodepotni družbi naložile, da jih uniči.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana