Obvestila

30.12.2009 SI0002500104 SZ49
30.12.2009 SI0002500120 SZ50
30.12.2009 SI0002500112 TZ124

Izbris zakladnih menic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi njihove zapadlosti

Obvestilo št. 383/2009

Dne 30. 12. 2009 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris celotne količine zakladnih menic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, Ministrstvo za finance, in sicer:

21.300 zakladnih menic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako TZ124, ISIN koda SI0002500112, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 10.09.2009,
50.000 zakladnih menic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako SZ49, ISIN koda SI0002500104, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 12.11.2009 in
14.200 zakladnih menic, ki so bile v centralnem registru vpisane z oznako SZ50, ISIN koda SI0002500120, CFI koda DYZTXR, datum zapadlosti: 10.12.2009.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana