Obvestila

31.3.2010 SI0021108327 PUBR
31.3.2010 SI0021110844 MPLR
31.3.2010 SI0021115017 BDPG
31.3.2010 SI0021115355 ALIR

Izdaja delnic zaradi izvedbe oddelitve in združitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala

Obvestilo št. 58/2010

Izdaja delnic zaradi izvedbe oddelitve in združitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala, pri kateri so udeleženi izdajatelji:

 • MP Naložbe, družba za naložbe, d.d. (prva prenosna družba),
 • Poteza, družba za investicije, d.d. (druga prenosna družba),
 • Publikum, družba za investicije, d.d. (tretja prenosna družba) in
 • MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve, d.d. (nova družba) 

Dne 30.03.2010 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: centralni register) izvršili vpis delnic nove družbe z oznako ALIR, ISIN kodo SI0021115355 in CFI kodo ESVUFR.

Delnice smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

 • vrsta vrednostnega papirja: redne delnice;
 • izdajatelj:
  • MP, Poteza, Publikum, investicijske storitve d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (oznaka izdajatelja: ALI),
  • matična številka: 3710432,
 • delnice so imenske;
 • delnice so kosovne;
 • delnice so prosto prenosljive;
 • delnice so v celoti vplačane;
 • delnice dajejo imetniku glasovalno pravico

Zaradi izvedbe oddelitve z ustanovitvijo nove družbe smo v dobro računov oseb, ki so bile v centralnem registru, na presečni dan 29.03.2010, vpisane kot imetniki delnic:

 • prve prenosne družbe z oznako MPLR (ISIN koda SI0021110844, CFI koda ESVUFR),
 • druge prenosne družbe z oznako BDPG (ISIN koda SI0021115017, CFI koda ESVTFR) in
 • tretje prenosne družbe z oznako PUBR (ISIN koda SI0021108327, CFI koda ESVUFR

prenesli delnice nove družbe z oznako ALIR tako, da smo v dobro računa posameznega imetnika prenesli delnice nove družbe za vsako delnico, ki je bila vpisana v dobro računa imetnika na presečni dan kot sledi:

 • 0,76981368 delnic z oznako ALIR za vsako delnico z oznako MPLR,
 • 250,68067 delnic z oznako ALIR za vsako delnico z oznako BDPG in
 • 1,840215 delnic z oznako ALIR za vsako delnico z oznako PUBR

Hkrati so imetniki delnic prenosnih družb na presečni dan, ki na podlagi navedenih menjalnih razmerij niso bili upravičeni do celega števila delnic nove družbe, upravičeni do denarnega doplačila v višini razlike do polne emisijske vrednosti delnic nove družbe.

Istega dne smo v centralnem registru izvedli tudi združitev delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala prve prenosne družbe in sicer tako, da smo delnice z oznako MPLR združili v razmerju dve obstoječi delnici za eno delnico po združitvi. Iz centralnega registra smo tako izbrisali delnice, ki so bile zaradi združitve razveljavljene.

Po opravljenih vpisih v centralnem registru vodimo 2.031.803 delnic z oznako ALIR in 399.989 delnic z oznako MPLR ter nespremenjeni količini 4.500 delnic z oznako BDPG in 163.269 delnic z oznako PUBR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana