Obvestila

19.4.2010 SI0031104944 ZVBG

Prevzemna ponudba za delnice družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d.

Obvestilo št. 72/2010

Prevzemnik KD KAPITAL, finančna družba, d.o.o., Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, je objavil prevzemno ponudbo (Dnevnik, 19.04.2010) in prospekt za odkup delnic družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d., Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-7/2010-6 z dne 15.04.2010.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 19.04.2010 do vključno 18.05.2010 do 12.00 ure, razen če se veljavnost ponudbe podaljša v skladu z Zakonom o prevzemih (ZPre-1, Ur.l. RS, št. 79/06).

Ponudba se nanaša na delnice družbe ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d. z oznako v informacijskem sistemu KDD (CRVP) ZVBG. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako ZVBG ponuja plačilo v višini 1,65 EUR.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Šifra prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 108, šifra ponudbe 145 in šifra podponudbe 145.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 18.05.2010.
  • Pooblaščeni član je K4 – KD Banka d.d.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana