Obvestila

27.12.2005 SI0031100538 SBKG
27.12.2005 SI0031112780 SBKH
27.12.2005 SI0031113598 SBKR

Izbris in izdaja delnic izdajatelja Steklarna »Rogaška«d.d.

Izbris in izdaja delnic izdajatelja Steklarna »Rogaška«d.d.

Dne 27.12.2005 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis delnic izdajatelja z oznako SBKR in ISIN kodo SI 0031113598 (v nadaljevanju: delnice z oznako SBKR).

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

  • vrsta vrednostnega papirja : redne delnice
  • izdajatelj : Steklarna »Rogaška« d.d., Ul. Talcev 1, 3250 Rogaška Slatina,
  • matična številka: 5045657
  • delnice so imenske
  • nominalni znesek, na katerega se glasi delnica : 1.000,00 SIT
  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 2.000.000.000,00 SIT

 

Iz centralnega registra smo izbrisali celotno količino delnic:

  • z oznako SBKG, ISIN koda SI0031100538 in
  • z oznako SBKH, ISIN koda SI0031112780.

 

Po opravljenih vpisih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 2.000.000 delnic z oznako SBKR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana