Obvestila

21.6.2010 SI0031115445 VITR

Izdaja delnic izdajatelja VITIVA d.d.

Obvestilo št. 113/2010

Dne 21.06.2010 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali delnice izdajatelja VITIVA proizvodnja in storitve d.d. (oznaka izdajatelja VIT), ki smo jim dodelili oznako VITR, ISIN kodo SI0031115445 in CFI kodo ESVUFR.

Delnice smo v centralni register vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

 • vrsta vrednostnega papirja: redne delnice;
 • izdajatelj:
  • VITIVA proizvodnja in storitve d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci,
  • matična številka: 5528895;
 • delnice se glasijo na ime;
 • delnice so kosovne;
 • delnice so prosto prenosljive;
 • delnice so v celoti vplačane;
 • delnice dajejo imetniku glasovalno pravico

Po opravljenih vpisih v centralnem registru vodimo 1.332 delnic z oznako VITR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana