Obvestila

29.12.2005 SI0021101801 ADZR
29.12.2005 SI0021113343 SLZN

Zamenjave delnic zaradi izvedbe pripojitve družbe SLOVENICA d.d. Ljubljana (prevzeta družba) k družbi ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper( prevzemna družba)

Zamenjave delnic zaradi izvedbe pripojitve družbe SLOVENICA d.d. Ljubljana (prevzeta družba) k družbi ADRIATIC SLOVENICA d.d. Koper( prevzemna družba)

Dne 29.12.2005 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili pripojitev prevzete družbe Slovenica Zavarovalniška hiša d.d. Ljubljana k družbi ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalniška družba d.d. Koper, izdajatelju delnic z oznako ADZR, ISIN koda SI 0021101801 (v nadaljevanju: delnice z oznako ADZR).

Prevzemna družba je v dobro skrbniškega računa klirinškodepotne družbe deponirala lastne delnice v skupni količini 1.371.601 delnic z oznako ADZR.

Zaradi izvedbe pripojitve smo v dobro in v breme računov oseb, ki so bili na dan 29. 12. 2005 v centralnemu registru vpisane kot imetniki delnic prevzete družbe, ki so v centralnem registru vpisane z oznako SLZN, ISIN koda SI0021113343 (v nadaljevanju: delnice z oznako SLZN) opravili naslednje vpise:

V dobro računov teh oseb smo prenesli delnice prevzemne družbe z oznako ADZR, tako da smo v dobro računa posameznega imetnika prenesli količino teh delnic, ki je bila enaka zmnožku, zaokroženem na prvo nižje celo število:

 

  • količine delnic, vpisanih v dobro njegovega računa na presečni dan pred prenosom, in
  • menjalnega razmerja: 2,631578947368 delnice prevzemne družbe z oznako ADZR za vsako delnico prevzete družbe z oznako SLZN, ki je bila vpisana v dobro računa tega imetnika na presečni dan pred prenosom.

 

V breme računov teh oseb smo prenesli celotno količino delnic z oznako SLZN.

Iz centralnega registra smo izbrisali celotno količino delnic z oznako SLZN.Po opravljenem vpisu v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodimo 3.666.580 delnic z oznako ADZR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana