Obvestila

3.8.2010 SI0022102121 PNO1

Izbris obveznic družbe POTEZA NALOŽBE d.o.o. - v stečaju zaradi začetka stečajnega postopka nad izdajateljem

Obvestilo št. 142/2010

Dne 03.08.2010 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi začetka stečajnega postopka nad izdajateljem izvršili izbris vseh 100.000 obveznic družbe POTEZA NALOŽBE podjetje za naložbe in financiranje, d.o.o. - v stečaju z oznako PNO1, ISIN kodo SI0022102121 in CFI kodo DBFUAR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana