Obvestila

23.8.2010 SI0021112196 TR0R
23.8.2010 SI0021112204 TR1R
23.8.2010 SI0031103425 POCG

Zamenjava delnic zaradi izvedbe pripojitve družb Poslovni sistem Zupanc d.d. in TRDNJAVA HOLDING d.d. k družbi PSZ d.d.

Obvestilo št. 153/2010

Dne 20.08.2010 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili pripojitev družb Poslovni sistem Zupanc d.d. (prva prevzeta družba) in TRDNJAVA HOLDING, finančna družba d.d. (druga prevzeta družba) k prevzemni družbi PSZ, poslovni sistem d.d., prej TRDNJAVA I HOLDING, finančna družba d.d. (oznaka delnic TR1R, ISIN koda SI0021112204 in CFI koda ESVUFR).

Zaradi izvedbe pripojitve smo v dobro računov oseb, ki so bile v centralnem registru, na presečni dan 19.08.2010, vpisane kot imetniki delnic:

- prve prevzete družbe z oznako POCG (ISIN koda SI0031103425, CFI koda ESVUFR) in
- druge prevzete družbe z oznako TR0R (ISIN koda SI0021112196, CFI koda ESVUFR)

prenesli delnice z oznako TR1R tako, da smo v dobro računa posameznega imetnika prenesli delnice prevzemne družbe kot sledi:

- 1,7331 delnic z oznako TR1R za vsako delnico z oznako POCG,
- 0,2147 delnic z oznako TR1R za vsako delnico z oznako TR0R.

Hkrati so imetniki delnic prevzetih družb na presečni dan, ki na podlagi navedenih menjalnih razmerij niso bili upravičeni do celega števila delnic prevzemne družbe, upravičeni do denarnega doplačila zaradi izravnave nezaokroženega menjalnega razmerja.

Iz centralnega registra smo izbrisali celotni količini 640.000 delnic z oznako POCG in 2.593.123 delnic z oznako TR0R.

Po izvršenih vpisih v centralnem registru vodimo skupaj 1.291.809 delnic z oznako TR1R.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana