Obvestila

21.12.2010 SI0031102039 IKAG

Izbris delnic družbe IKA Ajdovščina d.d. - v stečaju zaradi začetka stečajnega postopka nad izdajateljem

Obvestilo št. 238/2010

Dne 21.12.2010 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev zaradi začetka stečajnega postopka nad izdajateljem izvršili izbris vseh 72.759 delnic družbe IKA Industrijska konfekcija Ajdovščina d.d. - stečaju z oznako IKAG, ISIN kodo SI0031102039 in CFI kodo ESVUFR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana