Obvestila

10.2.2012 SI0002500260 SZ52

Izdaja šestmesečnih zakladnih menic izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA (SZ52)

Obvestilo št. 43/2012

Dne 10.02.2012 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali šestmesečne zakladne menice izdajatelja REPUBLIKA SLOVENIJA, ki smo jim dodelili oznako SZ52, ISIN kodo SI0002500260 in CFI kodo DYZTXR.

Zakladne menice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

  • vrsta vrednostnega papirja: šestmesečna zakladna menica,
  • izdajatelj: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
  • matična številka: 5854814,
  • zakladne menice so imenske,
  • nominalni znesek, na katerega se glasi posamezna zakladna menica: 1.000,00 EUR,
  • skupna nominalna vrednost zakladnih menic: 84.180.000,00 EUR.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo skupno 84.180 šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ52.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana