Obvestila

30.3.2012 SI0021108368 ZACR

Prenos delnic zaradi izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Obvestilo št. 74/2012

Dne 30.03.2012 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis, povezan z izključitvijo manjšinskih delničarjev izdajatelja TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., in sicer:

delnice izdajatelja, ki so v centralnem registru vpisane z oznako ZACR, ISIN kodo SI0021108368 in CFI kodo ESVUFR, smo prenesli:

  • v breme računov oseb, ki so bile na dan 29.03.2012 v centralnem registru vpisane kot imetniki teh delnic, z izjemo:
    • glavnega delničarja,
    • izdajatelja, glede delnic, ki jih je izdajatelj imel pred vpisom sklepa v sodni register ter delnic, ki jih je pridobil po vpisu sklepa v sodni register od glavnega delničarja,
    • imetnikov, glede delnic, ki so jih pridobili od glavnega delničarja po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register, ter
  • v dobro računa glavnega delničarja.

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom opr. št. Srg 2012/12557 z dne 30.03.2012 v sodni register vpisalo sklep skupščine izdajatelja, da se delnice manjšinskih delničarjev prenesejo na glavnega delničarja.

Po izvršenih prenosih je v centralnem registru vpisana nespremenjena količina vrednostnih papirjev, in sicer 618.801 delnic z oznako ZACR.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana