Obvestila

2.7.2012 SI0021112006 NF2R

Izbris delnic zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic družbe NFD HOLDING d.d.

Obvestilo št. 138/2012

V dneh od 29.06.2012 do 02.07.2012 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili izbris delnic izdajatelja NFD HOLDING, finančna družba d.d., zaradi izvedbe zmanjšanja osnovnega kapitala z združitvijo delnic, in sicer:

  • 16.875.584 delnic z oznako NF2R, ISIN koda SI0021112006, CFI koda ESVUFR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala smo izvršili z združitvijo delnic v razmerju 2 delnici pred združitvijo za 1 delnico po združitvi, (količnik zaokrožen na prvo nižje celo število) pri čemer smo prenesli delnice v breme računov oseb, ki so bile na presečni dan 28.06.2012 v centralnemu registru vpisane kot imetniki teh delnic.

Po opravljenem izbrisu v centralnem registru vodimo 16.851.612 delnic z oznako NF2R.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana