Obvestila

23.11.2012 SI0031115445 VITR

Zamenjava delnic izdajatelja VITIVA d.d.

Obvestilo št. 245/2012

Dne 23.11.2012 smo v centralni register vrednostnih papirjev vpisali prednostne delnice izdajatelja VITIVA d.d. z oznako VITP, ISIN kodo SI0031200858 in CFI kodo EPVENR.

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:
- vrsta vrednostnega papirja: prednostne delnice;
- izdajatelj: VITIVA proizvodnja in storitve d.d., Nova vas pri Markovcih 98, 2281 Markovci, matična številka 5528895000;
- delnice so imenske;
- delnice so kosovne;
- delnice so prosto prenosljive;
- delnice so v celoti vplačane;
- delnice dajejo imetniku glasovalno pravico;
- vsebina prednosti: delnica daje njenemu imetniku pravico dati ali odreči soglasje k tistim sklepom skupščine, za katere statut izdajatelja določa, da je za njihovo veljavnost potrebno izrecno soglasje imetnikov prednostnih delnic;

Zaradi izvedbe zamenjave 1 redne delnice z oznako VITR (ISIN koda SI0031115445, CFI koda ESVUFR) za prednostno delnico z oznako VITP smo v dobro in breme računa edinega delničarja prenesli delnici po menjalnem razmerju:

- 1 redna delnica z oznako VITR za 1 prednostno delnico z oznako VITP

Iz centralnega registra smo izbrisali 1 redno delnico z oznako VITR.

Po opravljenih vpisih je v centralnem registru vpisanih skupaj 1.331 rednih delnic z oznako VITR in 1 prednostna delnica z oznako VITP.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana