Obvestila

14.3.2013 SI0002500534 SZ60

Izdaja šestmesečnih zakladnih menic REPUBLIKE SLOVENIJE (SZ60)

Obvestilo št. 56/2013

Dne 14.03.2013 smo v centralni register vrednostnih papirjev vpisali šestmesečne zakladne menice REPUBLIKE SLOVENIJE z oznako SZ60, ISIN kodo SI0002500534 in CFI kodo DYZTXR.

Zakladne menice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

- vrsta vrednostnega papirja: šestmesečna zakladna menica,
- član-izdajatelj: REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana,
- matična številka: 5854814,
- zakladne menice so imenske,
- nominalni znesek ene zakladne menice: 1.000,00 EUR,
- skupni nominalni znesek: 80.760.000,00 EUR.

Po opravljenih vpisih je v centralnem registru vpisanih 80.760 šestmesečnih zakladnih menic z oznako SZ60.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana