Obvestila

20.11.2013 SI0031110180 TURG

Prevzemna ponudba za delnice družbe Turboinštitut, d.d.

Obvestilo št. 197/2013

Prevzemnik KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o., Vojkova ulica 10, 5280 Idrija, je objavil prevzemno ponudbo (Finance, 20.11.2013) in prospekt za odkup delnic družbe TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d., Rovšnikova ulica 7, 1210 Ljubljana - Šentvid, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-8/2013-6 z dne 18.11.2013.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 20.11.2013 do vključno 18.12.2013 do 12. ure.

Prevzemna ponudba se nanaša na delnice družbe Turboinštitut, d.d., z oznako v informacijskem sistemu KDD (CRVP) TURG. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako TURG ponuja denarno plačilo v višini 5,00 EUR.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Številka prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 143, številka ponudbe 184 in številka podponudbe 184.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 18.12.2013.
  • Pooblaščeni član je 2A – NLB d.d.
     

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana