Obvestila

20.12.2013 SI0021108608 ABKN
20.12.2013 SI0021116510 ABKS
20.12.2013 SI0022102261 FB09
20.12.2013 SI0022102683 FB16
20.12.2013 SI0022102956 FB22
20.12.2013 SI0022103277 FB24
20.12.2013 SI0022103319 FB25
20.12.2013 SI0021107329 FBN
20.12.2013 SI0021116528 FBNS
20.12.2013 SI0022103046 KBM9
20.12.2013 SI0021104052 KBMR
20.12.2013 SI0021116494 KBMS
20.12.2013 SI0021103526 NLB
20.12.2013 SI0022103111 NLB26
20.12.2013 SI0021116502 NLBS
20.12.2013 SI0022102964 PRB11
20.12.2013 SI0022103103 PRB12
20.12.2013 SI0022102766 PRB9
20.12.2013 SI0021200405 PRBP
20.12.2013 SI0021109598 PRBR
20.12.2013 SI0021116536 PRBS

Izbrisi bančnih delnic in podrejenih obveznic ter izdaje novih delnic

Obvestilo št. 213/2013

Dne 19.12.2013 je KDD, na podlagi odločb Banke Slovenije z dne 17.12.2013 in 18.12.2013, iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih papirjev izbrisala:

 • vse delnice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB,
 • vse delnice Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR,
 • vse delnice Abanke d.d. z oznako ABKN,
 • vse delnice Factor banke d.d. z oznako FBN,
 • vse delnice Probanke d.d. z oznakama PRBP in PRBR,
 • vse podrejene obveznice Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLB26,
 • vse podrejene obveznice Nove kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBM9,
 • vse podrejene obveznice Factor banke d.d. z oznakami FB09, FB16, FB22, FB24 in FB25,
 • vse podrejene obveznice Probanke d.d. z oznakami PRB9, PRB11 in PRB12,
   

in vpisala nove delnice:

 • 20.000.000 delnic Nove Ljubljanske banke d.d. z oznako NLBS (ISIN koda SI0021116502, CFI koda ESVUFR),
 • 10.000.000 delnic Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMS (ISIN koda SI0021116494, CFI koda ESVUFR),
 • 15.000.000 delnic Abanke d.d. z oznako ABKS (ISIN koda SI0021116510, CFI koda ESVUFR),
 • 840.625 delnic Factor banke d.d. z oznako FBNS (ISIN koda SI0021116528, CFI koda ESVUFR) in
 • 550.000 delnic Probanke d.d. z oznako PRBS (ISIN koda SI0021116536, CFI koda ESVUFR),

na račun Republike Slovenije.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana