Obvestila

28.4.2014 SI0031101148 HDOG

Prevzemna ponudba za delnice družbe HELIOS Domžale, d.d.

Obvestilo št. 87/2014


Prevzemnik Remho Beteiligungs GmbH, Alserbachstrasse 14-16, Palais Liechtenstein, 1090 Dunaj, Avstrija, je objavil prevzemno ponudbo (Delo, 28.04.2014) in prospekt za odkup delnic družbe HELIOS sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d., Količevo 2, 1230 Domžale, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-5/2014-16 z dne 25.04.2014.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 28.04.2014 do vključno 28.05.2014 do 12. ure.

Prevzemna ponudba se nanaša na delnice družbe HELIOS Domžale, d.d., z oznako v informacijskem sistemu KDD (CRVP) HDOG. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako HDOG ponuja denarno plačilo v višini 520,00 EUR.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Številka prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 147, številka ponudbe 188 in številka podponudbe 188.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 28.05.2014.
  • Pooblaščeni član je A3 – ALTA Invest, investicijske storitve d.d.
     

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana