Obvestila

15.5.2014 SI0031116674 LMOR

Izdaja delnic družbe LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana

Obvestilo št. 97/2014

Dne 15.05.2014 smo v centralni register vrednostnih papirjev, zaradi zamenjave tiskanih delnic za nematerializirane, vpisali delnice družbe LESNINA MG OPREMA, d.d., Ljubljana z oznako LMOR (ISIN koda SI0031116674, CFI koda ESVUFB).

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami:

  • vrsta vrednostnega papirja: redne (navadne) delnice,
  • izdajatelj: LESNINA MG OPREMA podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana,
    matična številka 5662257,
  • delnice se glasijo na prinosnika,
  • delnice so kosovne,
  • delnice so prosto prenosljive,
  • delnice so v celoti vplačane,
  • delnice dajejo imetniku glasovalno pravico.

Po opravljeni izdaji je v centralnem registru vpisanih 488 (od skupno 500) delnic z oznako LMOR.


 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana