Obvestila

19.9.2014 SI0031101148 HDOG

Prenos delnic zaradi izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d.

Obvestilo št. 180/2014

Dne 19.09.2014 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili vpis, povezan z izključitvijo manjšinskih delničarjev družbe HELIOS Domžale, d.d.. Delnice z oznako HDOG (ISIN koda SI0031101148, CFI koda ESVUFR) smo prenesli:

  • v breme računov oseb, ki so bile na dan 18.09.2014 imetniki teh delnic (z izjemo glavnega delničarja; izdajatelja: glede delnic, ki jih je imel pred vpisom sklepa v sodni register in delnic, ki jih je pridobil po vpisu sklepa v sodni register od glavnega delničarja ter imetnikov: glede delnic, ki so jih pridobili od glavnega delničarja po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register)
  • v dobro računa glavnega delničarja REMHO BETEILIGUNGS GMBH.
     

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 15.09.2014 v sodni register pod Srg 2014/39436 vpisalo sklep skupščine o iztisnitvi manjšinskih delničarjev in prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev izdajatelja na glavnega delničarja.

Po opravljenih prenosih je v centralnem registru vpisana nespremenjena količina 278.446 delnic z oznako HDOG.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana