Obvestila

21.4.2006 SI0021113699 KS2D

Izdaja delnic izdajatelja KS2 NALOŽBE, D.D.

Izdaja delnic izdajatelja KS2 NALOŽBE, D.D.

Dne 21. 4. 2006 smo v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev vpisali delnice izdajatelja KS2 NALOŽBE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.D. (koda izdajatelja KOMPID2 ), ki smo jim dodelili oznako KS2D in ISIN kodo SI 0021113699.

Delnice smo vpisali z naslednjimi bistvenimi sestavinami :

  • vrsta vrednostnega papirja : redne delnice
  • izdajatelj : KS2 NALOŽBE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.D., Dunajska 9, 1000 Ljubljana
  • matična številka: 5913403
  • delnice so imenske
  • stanje vplačila : delno vplačane delnice, pri čemer višina delnega vplačila znaša 25% njihovega nominalnega zneska,
  • omejitev pravic iz delnic: delnice ne dajejo glasovalne pravice,
  • nominalni znesek, na katerega se glasi delnica : 1.000,00 SIT
  • skupna nominalna vrednost celotne izdaje: 15.000.000.000,00 SIT

 

Po opravljenem vpisu je v centralnem registru vpisano skupno 15.000.000 delnic z oznako KS2D.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana