Obvestila

7.1.2015 SI0031110180 TURG

Prenos delnic zaradi izvedbe izključitve manjšinskih delničarjev družbe Turboinštitut, d.d.

Obvestilo št. 2/2015

Dne 07.01.2015 smo v centralnem registru vrednostnih papirjev izvršili vpis, povezan z izključitvijo manjšinskih delničarjev družbe Turboinštitut, d.d.. Delnice z oznako TURG (ISIN koda SI0031110180, CFI koda ESVUFR) smo prenesli:

  • v breme računov oseb, ki so bile na dan 06.01.2015 imetniki teh delnic
    (z izjemo glavnega delničarja, izdajatelja: glede delnic, ki jih je imel pred vpisom sklepa v sodni register in delnic, ki jih je pridobil po vpisu sklepa v sodni register od glavnega delničarja ter imetnikov: glede delnic, ki so jih pridobili od glavnega delničarja po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register)
    in
  • v dobro računa glavnega delničarja KOLEKTOR GROUP d.o.o..

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 05.01.2015 v sodni register pod Srg 2014/57376 vpisalo sklep skupščine o iztisnitvi manjšinskih delničarjev in prenosu vseh delnic manjšinskih delničarjev izdajatelja na glavnega delničarja.

Po opravljenih prenosih je v centralnem registru vpisana nespremenjena količina 145.512 delnic z oznako TURG.
 

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana