Obvestila

29.5.2015 SI0021115355 ALIR

Prevzemna ponudba za delnice družbe ALTA Invest d.d.

Obvestilo št. 109/2015

Prevzemnik ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d, Železna cesta 018, 1000 Ljubljana, matična številka 3618846000, je objavil prevzemno ponudbo (Dnevnik, 28.5.2015) in prospekt za odkup delnic družbe ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 018, 1000 Ljubljana, matična številka 3710432000, na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št. 40201-6/2015-6 z dne 26.5.2015.

Veljavnost prevzemne ponudbe je od vključno 29.5.2015 do vključno 29.6.2015 do 12. ure.

Prevzemna ponudba se nanaša na delnice družbe ALTA Invest d.d., z oznako v informacijskem sistemu KDD (CRVP) ALIR. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako ALIR ponuja denarno plačilo v višini 1,96 EUR.

Podrobne informacije so navedene v prospektu za odkup.

  • Številka prevzema v informacijskem sistemu KDD (CRVP) je 160, številka ponudbe 201 in številka podponudbe 201.
  • Vnos nalogov za sprejem prevzemne ponudbe bo možen do vključno 29.6.2015.
  • Pooblaščeni član je A3 – ALTA Invest d.d..
     

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana