Obvestila

21.6.2006 SI0021113699 KS2D
21.6.2006 SI0021112030 KS2G

Zamenjava delno vplačanih za polno vplačane delnice izdajatelja KS2 NALOŽBE, D.D.

Zamenjava delno vplačanih za polno vplačane delnice izdajatelja KS2 NALOŽBE, D.D.

Dne 21. 6. 2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 15.000.000 delnic izdajatelja KS2 NALOŽBE, UPRAVLJANJE NALOŽB, D.D., v skupni nominalni vrednosti 15.000.000.000,00 tolarjev (oznaka delnic KS2G, ISIN koda SI 0021112030).

Zaradi izvedbe zamenjave delno vplačanih za polno vplačane delnice smo v dobro in v breme računov oseb, ki so bili na dan 20.06.2006 (presečni dan) v centralnemu registru vpisane kot imetniki delno vplačanih delnic izdajatelja, ki so v centralnem registru vpisane z oznako KS2D, ISIN koda SI0021113699 (v nadaljevanju: delnice z oznako KS2D), opravili naslednje vpise:

 

  • V dobro računov teh oseb smo prenesli delnice z oznako KS2G, tako da smo v dobro posameznega računa prenesli količino teh delnic, ki je bila enaka količini delnic z oznako KS2D, vpisanih v dobro tega računa na presečni dan in
  • V breme računov teh oseb smo prenesli celotno količina delnic z oznako KS2D.

 

Iz centralnega registra smo izbrisali celotno količino delnic z oznako KS2D.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo skupno 19.505.157 delnic z oznako KS2G.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana