Obvestila

22.8.2006 SI0021108368 ZACR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja TRIGLAV ZZ, d.d.

Dne 22. 8. 2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 129.050 delnic izdajatelja TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., z oznako ZACR, ISIN koda SI 0021108368, v skupni nominalni vrednosti 1.290.500.000,00 tolarjev.Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 410.874 delnic z oznako ZACR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana