Obvestila

30.5.2017 SI0031102716 MISG

MITOL d.d., Sežana – izplačilo dividend

Obvestilo št. 166/2017

KD številka zadeve

KDDCA10161

Dan izplačila

30.05.2017

Izdajatelj

 

firma

MITOL d.d., Sežana

naslov

PARTIZANSKA CESTA 078, 6210 SEŽANA

matična številka

5033551

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

MISG

ISIN

SI0031102716

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1,50 EUR

Presečni dan

29.05.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana