Obvestila

28.8.2006 SI0021113251 DHLR

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja D HOLDING d.d.

Izdaja delnic zaradi povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki izdajatelja D HOLDING d.d.

Dne 28.8.2006 smo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev izvršili vpis 365.475 delnic izdajatelja D HOLDING UPRAVLJANJE NALOŽB d.d., z oznako DHLR, ISIN koda SI 0021113251, v skupni nominalni vrednosti 365.475.000,00 tolarjev.

Po opravljenem vpisu v centralnem registru vodimo 898.179 delnic z oznako DHLR.

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana