Obvestila

14.7.2017 SI0021115355 ALIR

ALTA Invest d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 256/2017

KD številka zadeve

KDDCA10246

Dan izplačila

14.07.2017

Izdajatelj

firma

ALTA Invest d.d.

naslov

Železna cesta 018, 1000 Ljubljana

matična številka

3710432

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

ALIR

ISIN

SI0021115355

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,027 EUR

Presečni dan

13.07.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana