Obvestila

22.8.2017 SI0031114745 SNLR

SANOLABOR, d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 313/2017

KD številka zadeve

KDDCA10301

Dan izplačila

22.08.2017

Izdajatelj

firma

SANOLABOR, d.d.

naslov

Leskoškova cesta 004, 1000  LJUBLJANA

matična številka

5000823

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

SNLR

ISIN

SI0031114745

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

18,00 EUR

Presečni dan

18.07.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana