Obvestila

9.11.2017 SI0002501839 SZ94

REPUBLIKA SLOVENIJA – izbris 6-mesečnih zakladnih menic z izplačilom glavnice

Obvestilo št. 432/2017

KD številka zadeve

KDDCA10391

Dan izvedbe

09.11.2017

Izdajatelj

firma

REPUBLIKA SLOVENIJA

naslov

Gregorčičeva ulica 020, 1000 Ljubljana

matična številka

5854814

Vrednostni papir

vrsta

zakladne menice

oznaka

SZ94

ISIN

SI0002501839

CFI

DYZTXR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

izbris

Število vrednostnih papirjev pred vpisom

20.000

Število vrednostnih papirjev po vpisu

0

Vrsta

izplačila

izplačilo glavnice

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

1.000,00 EUR

Presečni dan

08.11.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana