Obvestila

30.11.2017 SI0031108655 GHUG

UNION HOTELI d.d. – izplačilo dividend

Obvestilo št. 452/2017

KD številka zadeve

KDDCA10424

Dan izplačila

30.11.2017

Izdajatelj

firma

UNION HOTELI d.d.

naslov

Miklošičeva cesta 001, 1000 LJUBLJANA

matična številka

5001153

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

GHUG

ISIN

SI0031108655

CFI

ESVUFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,17 EUR

Presečni dan

29.11.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana