Obvestila

14.12.2017 SI0031114174 PNGR

PROJEKT D.D. NOVA GORICA – izplačilo dividend

Obvestilo št. 470/2017

KD številka zadeve

KDDCA10445

Dan izplačila

14.12.2017

Izdajatelj

firma

PROJEKT D.D. NOVA GORICA

naslov

KIDRIČEVA ULICA 009A, 5000 NOVA GORICA

matična številka

5075742

Vrednostni papir

vrsta

delnice

oznaka

PNGR

ISIN

SI0031114174

CFI

ESVTFR

Vrsta izplačila

izplačilo dividend

Izplačilo na en (1) vrednostni papir

0,30 EUR

Presečni dan

13.12.2017

Nazaj

Telefon

01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana