Obvestila

11.5.2018 SI0032102863 DPR1

DELO PRODAJA, d.d. – zamenjava obveznic

Obvestilo št. 135/2018

KD številka zadeve

KDDCA10581

Dan izvedbe

11.05.2018

Izdajatelj

firma

DELO PRODAJA, d.d.

naslov

Dunajska cesta 005, 1000 Ljubljana

matična številka

5096014

Vrednostni papir

vrsta

obveznice

oznaka

DPR1

ISIN

SI0032102863

CFI

DBVUGR

Vpis v centralni register vrednostnih papirjev

tehnična zamenjava - sprememba dospetja obveznic

Dospetje pred zamenjavo

23.06.2018

Dospetje po zamenjavi

27.09.2020

Število vrednostnih papirjev pred zamenjavo

4.662.470

Število vrednostnih papirjev po zamenjavi

4.662.470

Opombe

S Sporazumom o finančnem prestrukturiranju so udeleženi upniki pristali na zmanjšanje oziroma odložitev dospelosti nezavarovanih oz. zavarovanih terjatev.

Po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev je Okrožno sodišče v Ljubljani  dne 11.9.2017 izdalo sklep, s čimer je potrdilo Sporazum. Sklep je postal pravnomočen dne 27.9.2017 in po Sporazumu se za datum zaključka prestrukturiranja šteje 3. obletnica od pravnomočnosti sklepa.

Skladno z navedenim obveznice zapadejo v izplačilo dne  27.9.2020, obrestovanje do izplačila ostaja nespremenjeno.

Nazaj

Telefon

080 1252
01 307 35 00

E-naslov

info@kdd.si

Lokacija

Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Poslovni čas za stranke

Z namenom preprečevanja širjenja okužb s SARS CoV2 strank do nadaljnega ne sprejemamo osebno; vloge stranke lahko pošljejo po pošti ali prek e-pošte.